આપોઆપ પાઇપ વેલ્ડીંગ મશીન

  • Full Automatic HDPE Pipe Welding Machine

    પૂર્ણ સ્વચાલિત HDPE પાઇપ વેલ્ડીંગ મશીન

    પ્રેશર સેન્સર અને ટેમ્પરેચર પ્રોબ સાથે જોડાયેલ ઓટોમેટિક બટ ફ્યુઝન વેલ્ડર કંટ્રોલ બોક્સને નિયંત્રિત કરી શકાય છે અને હીટિંગ ટેમ્પરેચરને આપમેળે એડજસ્ટ કરી શકાય છે, સમય પેરામીટર્સ 5 તબક્કામાં નિયંત્રિત કરી શકાય છે.જ્યારે કાર્ય દરેક તબક્કાને વિવિધ દબાણ અને જાળવણી સમય સેટ કરવાની અને દરેક કાર્ય ચક્રને રેકોર્ડ કરવાની મંજૂરી આપે છે ત્યારે ઑપરેશનને આપમેળે રેકોર્ડ અને પુનરાવર્તન કરી શકે છે.